Present-day Practicals

Present-day Practicals

29 augustus – Leiden

 

Practica vormen een essentieel onderdeel van natuurwetenschappelijke opleidingen. Maar hoe richt je een practicum zo effectief mogelijk in? We willen over deze vraag samen nadenken tijdens het symposium ‘Practica anno nu’, waarvoor u van harte bent uitgenodigd!

Het doel van deze symposiumreeks is het verhogen van de kwaliteit van laboratoriumonderwijs aan de hand van recente inzichten uit de praktijk en de onderwijskundige literatuur.

Meld je nu aan voor het symposium!
Aanmelden voor 22 augustus.

 

Practicals are an essential part of life science education. But how do you set up a practical as effectively as possible? This question is the center theme of the symposium ‘Practica anno nu’ (Present-day Practicals). To which you are warmly invited!

The purpose of this symposium series is to increase the quality of laboratory education based on recent insights from educational literature and insights from our experiences during practicals.

Register for the symposium here!
Sign up before 22nd August.

 

Programma

12:30-13:00 Inloop met koffie en thee Registration with coffee and tea
13:00-13:10 Welkom

Janine Geerling, Leiden Universiteit

Welcome

Janine Geerling, Leiden Universiteit

13:15-13:35 Onderzoekend leren tijdens practica; tips en tricks uit de literatuur.

Koos van der Kolk, Kryt B.V.

Inquiry based learning in practicals; tips and tricks from literature.

Koos van der Kolk, Kryt B.V.

13:40-14:00 Practicum ‘Gentechnologie’ & LabBuddy

Erik Limpens, Wageningen Universiteit

Practical ‘Gene technology’ & LabBuddy

Erik Limpens, Wageningen Universiteit

14:05-14:25 Practicum ‘Celkweek en kloneren’ & LabBuddy

Luuk Hawinkels en Kees Tensen, LUMC, Leiden

Practicum ‘Cell culturing and cloning’ & LabBuddy

Luuk Hawinkels en Kees Tensen, LUMC, Leiden

14:25-14:40 Pauze met koffie en thee Break with coffee and thee
14:40-15:00 Practicum ‘Food Chemistry’ & LabBuddy

Julia Diederen, Wageningen Universiteit

Practical ‘Food Chemistry’ & LabBuddy

Julia Diederen, Wageningen Universiteit

15:05-15:25 Practicum ‘Cellulaire effecten’ & LabBuddy

Marjo de Graauw, Leiden Universiteit

Practicum ‘Cellulair effects’ & LabBuddy

Marjo de Graauw, Leiden Universiteit

15:30-16:00 Brainstorm met betrekking tot het inzetten van LabBuddy voor onderwijspractica Brainstorm session on using LabBuddy in educational practicals
16:00-17:00 Afsluiting en borrel Closing comments and drinks